Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist mai 2021)

Publisert 08.03.2021     Sist endret 03.03.2021

Det er forslag til 7 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler godkjenning av følgende tilsetningsstoffer:

  • Aminosyren L-histidin monohydroklorid monohydrat produsert ved hjelp av Escherichia coli (KCCM 80212)
  • Aminosyrene L-lysin monohydroklodrid og konsentrert flytende L-lysin (base) produsert ved hjelp av Corynebacterium casei (KCCM 80190) eller Corynebacterium glutamicum (KCCM 80216) eller Corynebacterium glutamicum (KCTC 12307BP) 
  • Aminosyren L-valin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (CGMCC 7.358).
  • Aromastoffet eterisk olje fra en spesiell variant av oreganoplanten (Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan)

Endringene omhandler også tilbaketrekking fra markedet av en rekke tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk og som ikke er søkt regodkjent etter nytt regelverk, og endret status for noen produkter (fra tilsetningsstoff til fôrmiddel, og fra fôrmiddel til tilsetningsstoff).

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Frist: 05.05.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41