Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist mars 2020)

Publisert 04.02.2020     Sist endret 04.02.2020

Det er forslag til 3 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen omhandler regodkjenning av fargestoffet erytrosin som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC), og som nå er foreslått regodkjent for hund og katt etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003).

Endringene omfatter også to godkjenninger av aminosyrer (L-treonin og L-tryptofan) som ernæringsmessig tilsetningsstoff for alle dyr.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av sommeren 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 23.03.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41