Spørsmål og svar

Hva betyr holdbarhetsdatoen på kjæledyrfôr?

Publisert 02.02.2022     Sist endret 02.02.2022

På fôr til kjæledyr er det obligatorisk å merke med holdbarhetsdato, og det kan være merket som «best før» eller «brukes innen/brukes før»*. Generelt har produsenten garantert at fôret beholder sine angitte egenskaper ved å sette en «brukes innen» eller «best før-dato». Utover datoen som er oppgitt kan produsenten ikke lenger garantere at fôret holder seg.

«Brukes innen/brukes før»:

skal påføres fôr som har kort holdbarhet og er lett bedervelig. Varene skal ikke omsettes eller brukes etter denne datoen.

«Best før»:

Skal påføres fôr med lang holdbarhet og det holder å oppgi måned og år. Det er også mulig å påføre at fôret er holdbart et gitt antall måneder etter produksjonsdato, hvis produksjonsdato er oppgitt. Det er mulig å selge/bruke varene etter angitt dato, men selger/bruker må da gjøre en vurdering. For eksempel: hvor lenge er det siden «best før» er utgått?

Vi har tilsvarende vurderinger når det gjelder mat for mennesker.

Se også: Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer Jf. forordning 767/2009, artikkel 17, nr. 1 d

Fant du det du lette etter?