Hva skjer dersom et fôrforetak/virksomhet ikke registreres/godkjennes av Mattilsynet?

Publisert 21.01.2013     Sist endret 21.01.2013

Et foretak som ikke er registrert og eventuelt godkjent av Mattilsynet - DK, har ikke tillatelse til å drive fôrvirksomheten. Dette betyr at det ikke er tillatt for å andre motta eller levere fôr til dette foretaket. Dersom en virksomhet drives uten tillatelse, kan Mattilsynet - DK fatte de vedtak som anses nødvendige, herunder omsetningsforbud eller stengning av virksomheten. Videre kan driftsansvarlig holdes ansvarlig for brudd på relevant lovgivning om fôrtrygghet.

Vedtak mot virksomheten fattes uavhengig av om virksomheter er godkjent/registrert. 

 

Fant du det du lette etter?