Internasjonalt arbeid på fôrområdet

Publisert 26.11.2012     Sist endret 21.08.2017

EU/EØS

Som EØS-medlem deltar Norge i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Det arrangeres møter i denne seksjonen over to dager hver måned, unntatt mai og august. Medlemsstatene, Norge og Island deltar i møtene, og de to sistnevnte har alle rettigheter, unntatt stemmerett i sakene som behandles.

Til behandling i seksjon fôrvarer er regelverk på hele fôrområdet, fra fôrtilsetningsstoffer og diettfôr, til merking og omsetning av fôrvarer og fôrhygiene. Arbeidet omfatter hele prosessen fra et første forslag foreligger, fram til rettsakten er klar for fastsettelse.

I tillegg kan Kommisjonen opprette spesielle arbeidsgrupper etter behov, der statene oppnevner sine spesialister som deltakere. Dette gjelder ofte områder med praktisk tilknytning f. eks. prøvetaking av fôrvarer. Her finner du agenda og referat fra møtene

europalov.no er det samlet mye nyttig informasjon om EØS, og  informasjon om EØS-relevante rettsakter, og hvor de er i prosessen.

Norden/Baltikum

De nordiske og baltiske landene møtes hvert år for å drøfte felles problemstillinger og erfaringer innenfor feltene fôrvarer og biprodukter. Gjeldene regelverk drøftes og en finner ut hvordan dette skal brukes i praktisk tilsyn. Utfordringer med tilsyn og regelverk tas opp, med henblikk på å forbedre og endre tilsynspraksis og regelverk. Det knyttes personlige kontakter, noe som gjør det lettere å ta kontakt og løse problemer gjennom resten av året.

Fant du det du lette etter?