Spørsmål og svar

Kan jeg fôre grisene mine med kjøkken- og matavfall?

Publisert 03.02.2022     Sist endret 03.02.2022

Nei, du kan ikke fôre griser med avfall fra for eksempel restauranter, kantiner, skolekjøkken og privathusholdninger. Du kan fôre grisene med grønnsaks- eller brødavfall fra industri/butikk, under forutsetning at vedkommende virksomhet er registrert som fôrvirksomhet hos Mattilsynet. Les mer om matsvinn fra dagligvarehandelen til bruk som fôr

 

Å fôre produksjonsdyr med kjøkken- og matavfall medfører en betydelig risiko for spredning av smitte. På grunn av denne risikoen er det fastsatt regler om hva du ikke kan bruke som fôr til produksjonsdyr. Med kjøkken- og matavfall menes alle matrester som kommer fra restauranter, kantiner, storkjøkken og husholdningskjøkken (jf. forord. 142/2011, vedlegg I, nr. 22).

For å hindre spredning av smitte via fôr er det forbudt å fôre produksjonsdyr, herunder gris, med kjøkken- og matavfall (Jf. forord. 1069/2009, art. 11). Kjøkken- og matavfall kan inneholde animalske varer som for eksempel kjøtt, og dette medfører fare for at grisene kan få i seg smitte av alvorlig smittsomme sjukdommer.

Det er også forbudt å fôre dyr med animalsk protein som kommer fra dyr av samme art.

Det er heller ikke tillatt å fôre produksjonsdyr med kjøtt og blodprodukter fra drøvtyggere (ku, sau, geit) på grunn av faren for smitte med skrapesyke og kugalskap (jf. forord. 999/2001 artikkel 7 og vedlegg IV).

På grunn av fare for spredning av afrikansk svinepest er det heller ikke tillatt å bruke verken slakteriavskjær eller andre rester fra svin, både tamsvin og villsvin, til åtejakt.

Tidligere eksempler på utbrudd av alvorlige dyresykdommer via fôr:

  • Utbrudd av kugalskap Kugalskap (BSE) i Storbritannia i 1986 skyltes fôring av storfe med kjøtt og beinmel som var mangelfullt varmebehandlet.
  • Det store utbruddet av munn- og klauvsyke i Storbritannia i 2001 antas å ha startet da griser ble fôret med avfall som inneholdt ulovlig importerte kjøttprodukter som bar munn- og klovsykeviruset.
  • Den nylige spredningen av Afrikansk svinepest over hele Europa, Russland og deler av Asia antas å ha vært forårsaket av griser som fikk tilgang til matavfall.

 

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer