Kan man kjøpe vegetabilsk fôr fra EØS-området til egne produksjonsdyr?

Publisert 21.01.2013     Sist endret 10.01.2018

Generelt kan vegetabilsk fôr til egne dyr tas inn uten meldeplikt, se veileder om import/samhandel av fôrvarer

Se også (forskriften er under revisjon) og forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander.

Kontrollér også hos Tolletaten og Statens landbruksforvaltning ang. andre bestemmelser om innførsel.

Fant du det du lette etter?