Lave verdier av rester av plantevernmidler i fôrvarer i 2013

Publisert 03.03.2014     Sist endret 03.03.2014

Mattilsynet har i overvåkningsprogrammet for fôrvarer tatt ut 18 stikkprøver. Det ble påvist rester av plantevernmidler i 6 av disse, men ingen over grenseverdiene.

Det ble analysert 10 prøver av importerte fôrmidler. I en prøve av Soypass  fant man rester av soppmiddelet  Propamokarb, men under grenseverdien. I 5 av 8 havreprøver ble det påvist rester av klormekvat som er et vekstreguleringsmiddel. Også her lå alle restnivåene godt under grenseverdien.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Hans B. Glende, seniorrådgiver, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell tlf.: 64944380/92026043


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Hans B. Glende, seniorrådgiver, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell tlf.: 64944380/92026043