Kunngjøring

Møter om bærekraftig fôr – innspill ønskes

Publisert 16.08.2023     Sist endret 16.08.2023

Mattilsynet deltar, under ledelse av Forskningsrådet og sammen med flere andre etater, i et felles prosjekt om bærekraftig fôr. I august og september går startskuddet for en møteserie som dekker alle landsdeler, der alle relevante aktører kan bidra med sine perspektiver.

Regjeringen lanserte i 2022 samfunnsoppdrag for bærekraftig fôr. Målet er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder for å redusere klimautslippene i matsystemene. I 2023 jobbes det med et forslag til hvordan målet kan nås. 

Les mer om samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr (forskningsradet.no)

Forskningsrådet inviterer nå til seks åpne møter for å få innspill til hvordan vi kan nå målet om bærekraftig fôr og hvordan samfunnsoppdraget kan utformes. Innspillene vil inngå i forslaget som skal leveres november 2023. 

Vi ønsker innspill på utforming og mål for samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr. Spill gjerne inn på et eller flere av følgende momenter: 

  • Problemer: Hva mener din organisasjon er hovedproblemet eller hindringen som gjør at fôr ikke produseres mer bærekraftig i dag?
  • Løsninger: Hva trengs for å løse problemene/hindringene slik at vi kan produsere fôr mer bærekraftig?
  • Mål: Har du innspill til disse målforslagen (PDF)?

Møtene vil pågå i månedsskiftet august/september. I tillegg til de fem fysiske møtene blir det et digitalt møte 6. september.

Du kan melde deg på møtene via Forskningsrådets nettsider:

Fant du det du lette etter?