Rapport

Mykotoksiner i fôr i 2013

Publisert 18.06.2014     Sist endret 15.04.2019

I 2013 var det lite mykotoksiner i havre. I svinefôr lå 15 prosent av prøvene over grenseverdiene, men dette kan skyldes innslag av havre fra 2012-sesongen. Det viser Mattilsynets overvåkning av fôrmidler og blandinger.

Av trichothecener (DON, HT2, T2 og nivalenol) og zearalenon ble det påvist lave verdier i havre. For DON, som i enkelte år har vært et problem i havre, var innholdet det laveste som Mattilsynet har målt siden 2005. I 15 prosent av prøvene av svinefôr lå DON-verdiene over anbefalt grenseverdi, men da er det ikke tatt hensyn til analyseusikkerheten. De relativt høye verdier i svinefôr kan blant annet skyldes innslag av havre fra 2012-sesongen. I drøvtyggerfôr ble det i noen prøver påvist spor av aflatoksin.

Veterinærinstituttet har analysert prøvene og sammenstilt resultatene i vedlagte rapport.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Hans B. Glende, seniorrådgiver, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell tlf.: 64 94 43 80/92 02 60 43
Rolf Horntvedt seniorrådgiver, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell tlf.: 64 97 25 61/90 17 93 91


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Hans B. Glende, seniorrådgiver, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell tlf.: 64 94 43 80/92 02 60 43
Rolf Horntvedt seniorrådgiver, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell tlf.: 64 97 25 61/90 17 93 91