Overvåkings- og kartleggingsprogrammer for fôr

Publisert 23.01.2013     Sist endret 31.08.2023

Mattilsynet gjennomfører hvert år overvåkings- og karteleggingsprogram på fôrområdet. Formålet er å overvåke status og kartlegge evnt. nye farer men det er også en del av å kontrollere etterlevelse av regelverket.

Landdyr

Fisk

Fremmedstoffer i fôrmidler av fisk

Fant du det du lette etter?