Rapport

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2019

Publisert 19.10.2020     Sist endret 19.10.2020

I 2019 ble 154 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter.

Hva undersøkte vi?

93 fullfôr, 10 fiskemel, 4 insektsmel, 10 vegetabilske fôrmidler, 9 vegetabilske oljer, 11 fiskeoljer og 17 mineral- og vitamin-premikser.

Tidsrom:2019
Hva lette vi etter?

Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer og næringsstoffer.

Hva fant vi?

Tilstanden på fiskefôrområdet er god og at ingen av farene er kritiske.

Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter.

Det ble heller ikke funnet naturlige plantegifter (glukosinolater, blåsyre og teobromin) i vegetabilske fôrråstoff eller fôrblandinger.

Det ble funnet spor av prosesskontaminantene PAH og en ny gruppe prosesskontaminanter glycidol og 3-MCDP i fôrblandinger.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer