Rapport

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2021

Publisert 30.06.2022     Sist endret 30.06.2022

I 2021 ble 151 prøver av fôr til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter.

Hva undersøkte vi?

82 bruksferdige fiskefôrblandinger, 10 fiskemel, 19 vegetabilske mel, 10 fiskeoljer, 10 vegetabilske oljer, 4 insektmel og 16 vitamin- og mineralpremikser.

Tidsrom:2021
Hva lette vi etter?

Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer og næringsstoffer.

Hva fant vi?

Tilstanden på fiskefôrområdet er god og ingen av farene er kritiske.

Ett fiskemel oppfylte ikke kravet til mikrobiologisk kvalitet da det hadde for høyt innhold av enterobacteriaceae-bakterier.

Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter, men det ble funnet noe høyere nivåer av polyfluorerte forbindelser i fiskeolje, glyfosat i insektmel og en gruppe bromerte flammehemmere (PBDE) i fôrblandinger enn det vi tidligere har målt.

Det ble funnet spor av det ikke lenger godkjente tilsetningsstoffet ethoxyquin.

Næringsstoffene ser ut til å dekke fiskens behov. Med dagens regelverk om tilsetningsstoffer i fôr kan det være utfordrende å dekke fiskens behov for selen og sink.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer