Rapport

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2022

Publisert 17.08.2023     Sist endret 17.08.2023

I 2022 ble 145 prøver av fôr og fôrråstoff til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifte.

Hva undersøkte vi?

16 startfôr, 26 smoltfôr og 37 vekstfôr til laksefisk, 15 fiskemjøl, 15 vegetabilske mjøl, 10 fiskeoljer, 9 vegetabilske oljer, 3 insektmjøl og 15 mineral- og vitamin premikser. Alle prøvene er tatt ut på norske fiskefôrfabrikker.

Tidsrom:2022
Hva lette vi etter?

Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer og næringsstoffer.

Hva fant vi?

Tilstanden på fiskefôrområdet er god og ingen av farene er kritiske.

Analyser av mikrobiologisk kvalitet viser ingen overskridelser av grenseverdi for Enterobacteriaceae eller Salmonella.

Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter

Næringsstoffene ser ut til å dekke fiskens behov, men det kan være lave nivå av makromineralet fosfor, vitamin B12 aminosyrene histidin og metionin i noen fôr.

Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer