Rapport

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2018

Publisert 30.07.2019     Sist endret 30.07.2019

I 2018 ble i alt 249 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer, uønskede stoffer og ulovlige animalske proteiner. Vi innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr.

Hva undersøkte vi?

83 fullfôr, 50 kraftfôr til drøvtyggere, 94 norsk fôrkorn, 18 importerte vegetabilske fôrmidler, 4 vitamin- og mineralpremikser

Tidsrom:2018
Hva lette vi etter?

Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer og ulovlig bruk av animalske proteiner.

Hva fant vi?

I 6 prøver av fôr til fjørfe uten tilsetning av koksidiostatika ble det likevel påvist slike stoffer. I én av prøvene var innholdet over grenseverdien.

Vi fant ingen overskridelser av uønskede stoffer eller ulovlig bruk av animalske proteiner til drøvtyggere. Salmonella ble heller ikke påvist i de undersøkte prøvene. Nivåene av mykotoksiner var generelt lave sammenlignet med tidligere år.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner