Rapport

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2019

Publisert 26.08.2020     Sist endret 26.08.2020

I 2019 ble i alt 301 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av arbeidet med å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr.

Hva undersøkte vi?

74 fullfôr, 40 kraftfôr til drøvtyggere, 92 norsk fôrkorn, 16 importerte vegetabilske fôrmidler, 5 vitamin- og mineralpremikser, 74 rått hundefôr

Tidsrom:2019
Hva lette vi etter?

Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, bakterier, sopp og ulovlig bruk av animalske proteiner.

Hva fant vi?

I prøvene av rått hundefôr ble det påvist salmonella i 2 prøver av fôr importert fra England. 1 prøve inneholdt Clostridium perfringens og 5 prøver E. coli på et nivå som indikerer redusert hygienisk kvalitet.

I 4 prøver av norsk havre ble det påvist innhold av mykotoksinene T-2+HT-2-toksin over den anbefalte grenseverdien.

I 2 prøver av fôr til fjørfe uten tilsetning av koksidiostatika ble det likevel påvist slike stoffer. Innholdet var under grenseverdi.

Det var ingen overskridelser av uønskede stoffer eller ulovlig bruk av animalske proteiner til drøvtyggere. Salmonella ble ikke påvist, utover i de to prøvene av rått hundefôr.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner