Rapport

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2020

Publisert 16.06.2021     Sist endret 16.06.2021

I 2020 ble i alt 221 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av arbeidet med å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr

Hva undersøkte vi? 61 fullfôr, 51 kraftfôr til drøvtyggere og hest, 87 norsk fôrkorn, 17 importerte vegetabilske fôrmidler, 5 vitamin- og mineralpremikser
Tidsrom2020
Hva lette vi etter?Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, bakterier, sopp og ulovlig bruk av animalske proteiner.
Hva fant vi?

Det var ingen overskridelser av uønskede stoffer eller ulovlig bruk av animalske proteiner til drøvtyggere i prøvene som ble undersøkt. Salmonella ble heller ikke påvist. Innholdet av mykotoksiner i norsk korn fra 2020-sesongen lå innenfor de anbefalte grenseverdiene.

I seks prøver av fôr til fjørfe, svin og hest ble det påvist et for lavt innhold av vitamin A i forhold til produsentenes oppgitte verdier.

To prøver av havre inneholdt T-2+HT-2 toksin over den anbefalte grensen før fratrekk av analyseusikkerhet. Flere andre toksiner ble påvist i korn i lave konsentrasjoner.

I 2 prøver av fôr til fjørfe uten tilsetning av koksidiostatika ble det likevel påvist slike stoffer. Innholdet var imidlertid under grenseverdi.

Det ble påvist rester av plantevernmidler i 17 av 47 prøver av fôrmidler, hvorav 13 funn var av glyfosat. Alle funn lå under grenseverdi.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner