Rapport

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2021

Publisert 19.06.2022     Sist endret 22.06.2022

I 2021 ble i alt 253 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av arbeidet med å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr.

Hva undersøkte vi?68 fullfôr, 53 kraftfôr til drøvtyggere og hest, 103 norsk fôrkorn, 24 importerte vegetabilske fôrmidler, 6 vitamin- og mineralpremikser.
Tidsrom2021
Hva lette vi etter?Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, bakterier, sopp og ulovlig bruk av animalske proteiner.
Hva fant vi?

Det var ingen overskridelser av uønskede stoffer eller ulovlig bruk av animalske proteiner til drøvtyggere i prøvene som ble undersøkt. Salmonella ble heller ikke påvist i noen av de undersøkte prøvene.

Innholdet av mykotoksiner i norsk korn fra 2021-sesongen lå stort sett innenfor de anbefalte grenseverdiene, men det var 2 prøver som viste for høyt innhold av fusarium-toksinene T2+ HT2. Flere andre toksiner ble påvist i korn i lave konsentrasjoner.

I 2 prøver av fôr til fjørfe og hest uten tilsetning av koksidiostatika ble det likevel påvist slike stoffer. Innholdet var imidlertid under grenseverdi.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner