Rapport

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2022

Publisert 26.04.2023     Sist endret 24.05.2023

I 2022 ble i alt 242 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. OK-programmet for fôr til landdyr gjennomføres for å overvåke status, bidra til etterlevelse av regelverket og dokumentere at innholdet av uønskede stoffer er innenfor gjeldende grenseverdier.

Hva undersøkte vi?59 fullfôr, 49 kraftfôr til drøvtyggere og hest, 106 norsk fôrkorn, 18 importerte vegetabilske fôrmidler, 10 vitamin- og mineralpremikser.
Tidsrom2022
Hva lette vi etter?Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, bakterier, sopp og ulovlig bruk av animalske proteiner.
Hva fant vi?

Det var ingen overskridelser av uønskede stoffer eller ulovlig bruk av animalske proteiner til drøvtyggere i prøvene som ble undersøkt. Salmonella ble heller ikke påvist i noen av de undersøkte prøvene.

Innholdet av mykotoksiner i norsk korn fra 2022-sesongen lå stort sett lavt og innenfor de anbefalte grenseverdiene, men det var én prøve av havre som viste for høyt innhold av fusarium-toksinene T2+ HT2. I rug ble meldrøye påvist i alle prøver og i svært høye nivåer i flere prøver. Ettersom prøvene ble samlet inn før rensing for meldrøye, er resultatene ikke representative for rug som inngår i kraftfôrproduksjon.

Flere andre toksiner ble påvist i korn i lave konsentrasjoner.

I 1 prøve av fôr til fjørfe uten tilsetning av koksidiostatika ble det likevel påvist et slikt stoff. Innholdet var imidlertid under grenseverdi.

Se nyhetssak fra Veterinærinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner