Risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland

Publisert 11.07.2018     Sist endret 23.10.2018

Denne foreløpige risikovurderingen estimerer risikoen forbundet med import av større partier grovfôr fra Sverige, Finland, øvrige EU-land og aktuelle tredjeland.

Hva undersøkte vi?

Risikoen forbundet med import av større partier / kvanta grovfôr fra henholdsvis Sverige og Finland samlet, og de øvrige EU-land og aktuelle tredjeland samlet

Tidsrom:Juli 2018
Hva lette vi etter?

Fem aktuelle smittestoff som er nærmere vurdert i forhold til mulig overføring til Norge med grovfôr. Disse fem er:

  • Coxiella burnetii (Q-feber)
  • Mycobacterium avium subspecies (paratuberculosis / paratuberkulose)
  • Salmonella sp. (Salmonella Dublin/ salmonellose)
  • MRSA
  • Mycoplasma bovis

I tillegg er det gjort en separat vurdering av Afrikansk svinepest.

Hva fant vi?
  • Det er neglisjerbar eller liten risiko for utvalgte smittetrusler ved import av grovfôr fra Sverige og Finland.

  • Risikoen for Q-feber, paratuberkulose og Salmonella Dublin vurderes som henholdsvis moderat og høy ved import av grovfôr fra de øvrige EU-landene og aktuelle tredjeland som Canada.

  • Det anbefales ikke importert av grovfôr fra områder med afrikansk svinepest.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer