Risikovurdering om bruk av koksidiostatika i kyllingfôr i Norge

Publisert 14.12.2015     Sist endret 21.02.2020

En ny rapport Mattilsynet har bestilt fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) viser at det er funn som tyder på at det kan være en sammenheng mellom bruken av narasin i Norge og antibiotikaresistens hos bakterier i fjørfeproduksjonen. Det er imidlertid liten sannsynlighet for å få i seg narasinresistente bakterier fra kyllingkjøtt såfremt man følger rådene om god kjøkkenhygiene.

Mattilsynet har bestilt risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet om bruk av koksidiostatika (narasin) i kyllingproduksjonen. Risikovurderingen ble overlevert i et åpent møte mandag 14. desember.

– Norge har et unntak fra et felles europeisk regelverk angående bruk av koksidiostatika. Vi ønsket blant annet å vite om dette unntaket har bidratt til mindre antibiotikaresistens. Nå må vi studere konklusjonene i rapporten fra Vitenskapskomiteen og vurdere om disse skal føre til endringer i regelverket, sier direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilman.

Koksidiostatika er en gruppe fôrtilsetningsstoff som brukes for å forebygge tarmsykdommen koksidiose hos fjørfe. Det er to hovedtyper av koksidiostatika hvor kun den ene er tillatt i Norge. Rapporten sannsynliggjør en sammenheng mellom bruken av denne typen koksidiostatika og resistens hos bakterier.

Næringen har vært i forkant

– Næringen har i denne sammenheng vært i forkant av både forskningen og regelverket knyttet til bruk av narasin i fôr, og har som mål å fase ut bruken av koksidiostatika i fjørfeproduksjonen. Mattilsynet vil følge opp og støtte næringen i dette arbeidet, sier Wilman.

Les rapporten på VKMs nettsider: Risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr.

Les mer om god kjøkkenhygiene på matportalen.no.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910