Rapport

Stort sett lave verdier av rester av plantevernmidler i fôrvarer til landdyr i 2014

Publisert 09.03.2015     Sist endret 07.08.2019

Mattilsynet har i overvåkningsprogrammet for fôrvarer tatt ut 24 stikkprøver. Det ble påvist rester av plantevernmidler i 9 av disse, der en av prøvene var over den daværende grenseverdien.

Av de 10 havreprøvene som ble analysert ble det funnet rester av klormekvat i 7 av dem. Klormekvat er et vekstregulerende middel.  En prøve var over den daværende grenseverdien som er 5 mg/kg: 5,4 mg pr kg, mens resten var langt under grenseverdien. Etter analyseringen av prøven som viste 5,4 mg pr kg er grenseverdien imidlertid endret til 9 mg pr kg.

Det ble funnet rester av insektmidler i 2 prøver av mais, men godt under grenseverdien.

I de andre analyserte fôrmidlene melasse, raps og soya ble det ikke funnet rester av plantevernmidler.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Hans B. Glende, seniorrådgiver, seksjon sjømat, tlf. 22 77 91 34 / 920 26 043
Rolf Horntvedt, seniorrådgiver, seksjon sjømat, tlf. 22 77 91 35 / 901 79 391


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Hans B. Glende, seniorrådgiver, seksjon sjømat, tlf. 22 77 91 34 / 920 26 043
Rolf Horntvedt, seniorrådgiver, seksjon sjømat, tlf. 22 77 91 35 / 901 79 391