Faktaartikkel

Tilsyn med fôrvirksomheter i 2020

Publisert 16.03.2020     Sist endret 16.03.2020

Mattilsynets fôrtilsyn i 2020 kommer til å konsentrere seg spesielt om frittstående lager og lager hos virksomheter som produserer eller omsetter fôr. Det vil også bli gjennomført overvåking og kartlegging av både landdyrfôr og fiskefôr gjennom stikkprøver av fôr til analyse av uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, næringsstoffer og hygienisk kvalitet.

Gjennom flere år har det blitt utført kartleggingstilsyn med de fleste fôraktiviteter, det er bare lager som gjenstår. Dette har gitt oss en god oversikt over hvor godt virksomhetene tar ansvar og følger reglene fastsatt for å sikre trygt fôr. Fôrlager er en type aktivitet det er ført lite tilsyn med, og Mattilsynet trenger mer kunnskap om status.

Formålet med dette tilsynet er å kartlegge risiko og identifisere om det er spesielle aktiviteter/type lager som utgjør en større risiko for fôrtryggheten enn andre. Gjennom dette tilsynet ønsker Mattilsynet å få en oversikt over hvor godt virksomheten tar ansvar og følger reglene som er fastsatt for å sikre trygt fôr. Det vil bli lagt vekt på bestemmelser fastsatt for å forebygge smittestoffer (salmonella), hindre krysskontaminering, særlig for animalsk protein (fiskemel og drøvtygger PAP) og muligheten for sporing (merking, identifisering og journalføring/registre).

Gjennom prøvetaking og analyse av landdyrfôr og fiskefôr blir status overvåket og eventuelle nye farer kartlagt, i tillegg til kontroll av etterlevelse av regelverket.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Det er dessverre ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle fôrlager i landet. Likevel bør alle fôrvirksomheter som har lager være forberedt på at de kan få tilsyn. Derfor er det lurt om virksomhetene har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?