Faktaartikkel

Tilsyn med fôrvirksomheter i 2021

Publisert 16.03.2020     Sist endret 21.01.2021

Mattilsynets fôrtilsyn retter seg i 2021 på bruk av tilsetningsstoffer og premiks i produksjon av fôrblandinger til landdyr og fisk.

Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som produserer fôrblandinger og premiks med ulike tilsetningsstoffer.

I tillegg gjennomfører Mattilsynet overvåking og kartlegging av både landdyrfôr og fiskefôr gjennom stikkprøver av fôr. Prøvene blir analysert for uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, næringsstoffer og hygienisk kvalitet.

Hvorfor se på tilsetningsstoffer og premiks?

Bruk av tilsetningsstoffer og premiks i fôrproduksjon er vurdert som et av områdene i fôrproduksjon med størst risiko. Avvik og feil ved tilsetningsstoff får ofte konsekvenser for flere premiksproduksjoner og leveranser til flere fôrvirksomheter. Slike feil vil innebære konsekvenser for en betydelig fôrmengde og en rekke akvakultur- eller husdyrvirksomheter.

Flere tilsetningsstoffer har et definert største innhold, og for høyt innhold vil derfor ha større negativ konsekvens for dyrehelse enn øvrige fôrvarer. For enkelte tilsetningsstoffer er det små marginer mellom optimalt innhold og for lavt eller høyt innhold som innebærer effekt på dyrehelse.

En feil ved en premiks, feildosering, eller at premiks ikke er homogent innblandet i fôrblandingen kan derfor få store konsekvenser. Det samme gjelder for tilsetningsstoffer.

Dette må du være forberedt på

I tilsynet kontrollerer Mattilsynet om det er benyttet godkjente tilsetningsstoffer, og at dosering overholder krav til tillat tilsatt mengde og er deklarert riktig.

Mattilsynet kontrollerer også at virksomheten har et system for å sikre homogen innblanding av tilsetningsstoffer i premiks og homogen innblanding av tilsetningsstoff/premiks i fôrblandingen.

I tillegg kontrollerer vi om virksomheten har et system for å hindre krysskontaminering.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Alle bør være forberedt på at de kan få tilsyn, selv om utvelgelsen er risikobasert hvor vi legger vekt på tidligere erfaring og historikk.

Alle produsenter av fôrpremiks kan forvente å få tilsyn. Derfor bør virksomhetene gjennomgå rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Veiledning: Tilsetningsstoffer i fôr

Fant du det du lette etter?