Tilsyn med produksjon av fôrvarer i 2022

Publisert 23.01.2022     Sist endret 23.01.2022

Mattilsynets fôrtilsyn i 2022 kommer til å ha hovedfokus på HACCP og salmonellakontroll i produksjon av fôrblandinger til landdyr og fisk. Det vil også bli gjennomført overvåking og kartlegging av både landdyrfôr og fiskefôr gjennom stikkprøve for analyse av uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, næringsstoffer og hygienisk kvalitet.

Det er krav i regelverket at virksomheter som produserer fôr skal ha egenkontroll basert på HACCP (Forskrift om fôrhygiene jf. forordning 183/2005, artikkel 6). Den skal være aktiv/levende og til enhver tid oppdatert, og tilpasset størrelsen og aktiviteten til virksomheten. I de fleste tilfeller vil fareanalysen ha som resultat at det er tilstrekkelig med fungerende grunnforutsetninger og det er få eller ingen kontrollpunkter.

Mattilsynet vil kontrollere at virksomheten har jevnlig gjennomgang av fareanalysen for å sikre at den er oppdatert og gjeldende.

Salmonella er et av de viktigste smittestoff som kan gi matbåren sykdom. Norge har imidlertid en svært god status når det gjelder salmonella. Denne gode statusen er det et stort ønske om å beholde og vi har nasjonalt regelverk for kontroll og håndtering av salmonella i fôr (Forskrift om fôrvarer §§10-14). Dersom Norge skal kunne beholde sin gode salmonellastatus, må alle aktører i fôr-matkjeden bidra til å holde smittepresset nede. Det forbudt å fôre landdyr med salmonellainfisert fôr. Det er ikke forbud mot å fôre fisk med salmonellainfisert fôr siden fisk ikke blir syk av salmonella i fôret og at smitte gjennom fiskefôr til fisk og videre til menneske er svært lite sannsynlig, men det er de samme bestemmelsene om forebygging, kontroll og varmebehandling for fôr til landdyr som til fisk.

Mattilsynet vil kontrollere at virksomheten har en fareanalyse og HACCP som inkluderer kontroll av salmonella.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Det er dessverre ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle fôrprodusenter. Likevel bør alle være forberedt på at de kan få tilsyn. Virksomheter som er del av en kjede eller konsern må forvente å få revisjon på hovedkontornivå. Virksomheter som ikke er del av kjede eller konsern vil kunne få tilsyn på fôrfabrikken. Det er lurt om virksomhetene har gjennomgått rutiner på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner