Regelverksprosess

Forslag til mateksportforskrift

Publisert 29.05.2018     Sist endret 14.07.2020

Mattilsynet har fått oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) om å effektivisere utstedelsen av eksportsertifikater.

En forutsetning for en slik effektivisering er opprettelse av et nasjonalt regelverk som regulerer eksportløpet. Mattilsynet har derfor utarbeidet et forslag til en ny forskrift om eksport av næringsmidler, animalske biprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter (mateksportforskrift).

De viktigste momentene i det nye forslaget er å:

  • fremme markedsadgang og sikre at Norge har et effektivt sertifikatsystem som importlandene har tillit til.
  • tydeliggjøre hvilket ansvar norske produsenter og eksportører har i forbindelse med eksport av varer til land utenfor EØS.
  • samle regler og praksis knyttet til eksportsertifikater i én forskrift.

En forutsetning for effektiviseringen er at det lages en juridisk ramme for utstedelsen av eksportattestene. En slik juridisk ramme gir produsentene og eksportørene større rettssikkerhet og forutsigbarhet. Eksportaktørene vil få konkrete regler å forholde seg til når de søker om sertifikater hos Mattilsynet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskriftsutkast sendt til LMD, HOD og NFD

 

 23.05.2018
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 16.10.2019
Kjøttbransjen 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NORGES SILDESALGSLAG 04.10.2019
Sjømat Norge 01.10.2019
Norges Sjømatråd 01.10.2019
Norsvin SA 30.09.2019
Regelrådet 27.08.2019
NNN 21.06.2019

Høringsmøte med næringsorganisasjonene

 

Våren 2019 
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 16.10.2019
Kjøttbransjen 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NORGES SILDESALGSLAG 04.10.2019
Sjømat Norge 01.10.2019
Norges Sjømatråd 01.10.2019
Norsvin SA 30.09.2019
Regelrådet 27.08.2019
NNN 21.06.2019

Høringsfrist: 01.10.2019
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 16.10.2019
Kjøttbransjen 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NORGES SILDESALGSLAG 04.10.2019
Sjømat Norge 01.10.2019
Norges Sjømatråd 01.10.2019
Norsvin SA 30.09.2019
Regelrådet 27.08.2019
NNN 21.06.2019

Oversendelse for fastsettelse

Mateksportforskriften sendes til LMD, HOD og NFD for fastsettelse.

 

Sendt: 15.11.2019
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 16.10.2019
Kjøttbransjen 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NORGES SILDESALGSLAG 04.10.2019
Sjømat Norge 01.10.2019
Norges Sjømatråd 01.10.2019
Norsvin SA 30.09.2019
Regelrådet 27.08.2019
NNN 21.06.2019

Mateksportforskriften behandles i NFD

 

2020 
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 16.10.2019
Kjøttbransjen 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NHO Mat og Drikke 14.10.2019
NORGES SILDESALGSLAG 04.10.2019
Sjømat Norge 01.10.2019
Norges Sjømatråd 01.10.2019
Norsvin SA 30.09.2019
Regelrådet 27.08.2019
NNN 21.06.2019

Mateksportforskriften er fastsatt

Mateksportforskriften er fastsatt av matdepartementene 9. juli 2020. Forskriften trer i kraft 15. juli 2020: Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften)

 09.07.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Joseph N. S. Vasquez, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 32.
Martin Hlinka, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 70.
Lise Vavik, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret