Regelverksprosess

Forslag til mateksportforskrift

Publisert 29.05.2018     Sist endret 12.06.2019

Mattilsynet har fått oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) om å effektivisere utstedelsen av eksportsertifikater. En forutsetning for en slik effektivisering er opprettelse av et nasjonalt regelverk som regulerer eksportløpet. Mattilsynet har derfor utarbeidet et forslag til en ny forskrift om eksport av næringsmidler, animalske biprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter (mateksportforskrift).

De viktigste momentene i det nye forslaget er å:

  • fremme markedsadgang og sikre at Norge har et effektivt sertifikatsystem som importlandene har tillit til.
  • tydeliggjøre hvilket ansvar norske produsenter og eksportører har i forbindelse med eksport av varer til land utenfor EØS.
  • samle regler og praksis knyttet til eksportsertifikater i én forskrift.

En forutsetning for effektiviseringen er at det lages en juridisk ramme for utstedelsen av eksportattestene. En slik juridisk ramme gir produsentene og eksportørene større rettssikkerhet og forutsigbarhet. Eksportaktørene vil få konkrete regler å forholde seg til når de søker om sertifikater hos Mattilsynet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskriftsutkast sendt til LMD; HOD og NFD

 

 23.05.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 21.06.2019

Høringsmøte med næringsorganisasjonene

 

Våren 2019 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 21.06.2019

Høringsfrist: 01.10.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 21.06.2019


Oversendelse for fastsettelse

Mateksportforskriften sendes til LMD, HOD og NFD for fastsettelse.

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 21.06.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Joseph N. S. Vasquez, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 32.
Martin Hlinka, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 70.
Lise Vavik, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret