Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 01.03.2017     Sist endret 07.02.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia (Forskrift om innførsel av hund mv fra Australia) 04.01.2001 7

Regelverk og veiledning