Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 07.09.2018     Sist endret 07.09.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland 23.01.2006 66

Regelverk og veiledning