Faktaartikkel

Vilkår for kommersiell innførsel av fugler fra Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Sveits og Vatikanstaten

Publisert 31.08.2018     Sist endret 24.07.2020

All innførsel av fugler regnes som kommersiell med mindre vilkårene for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr er oppfylt.

Et typisk eksempel på kommersiell innførsel er dyrebutikker som innfører fugler for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å innføre en eller flere fugler på bestilling fra en privatperson.

Les mer om vilkårene som må være oppfylt for at innførselen skal kunne regnes som ikke-kommersiell.

Fugler

Med «fugler» menes her andre fuglearter enn høns, kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner, rapphøns og strutsefugler (fjørfe).

Les mer om innførsel av fjørfe 

Registrering av importør og første mottaker

Importøren og den første mottakeren av fuglene i Norge, skal være registrert hos Mattilsynet før innførselen finner sted. Registreringen skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Finn Godkjenninger, registreringer, tillatelser og velg Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr og enten varegruppen 01063100 Levende, rovfugler, varegruppen 01063200 Papegøyefugler, levende (herunder papegøyer, parakitter, araer og kakaduer) eller varegruppen 01063990 Levende fugler, andre.

Dersom du har problemer med å finne riktig skjema eller med utfylling og innsendelse av skjema inne i Mattilsynets skjematjenester, kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Melding om innførsel

Som importør eller representant for en importør av fugler fra tredjestater skal du gi melding om forsendelsen ved hjelp av dokumentet Common Health Entry Document (CHED) minst én virkedag før beregnet ankomst til EU/EØS. CHED fylles ut og sendes elektronisk i databasen TRACES.

Les mer om TRACES og utfylling av CHED.

Krav til dyrehelse

Fuglene må normalt oppfylle disse kravene til dyrehelse:

  • De skal komme fra en virksomhet som er registrert og underlagt regelmessig kontroll av myndighetene i avsenderlandet. Virksomheten må overholde avsenderlandets bestemmelser om varsling og bekjempelse av visse sykdommer og kun eksportere dyr som ikke viser tegn på sykdom. Virksomheten må også overholde avsenderlandets bestemmelser om dyrevern.
  • De skal komme fra en virksomhet eller et område som ikke er omfattet av dyrehelserestriksjoner.
  • De skal komme fra en virksomhet hvor det ikke er påvist aviær influensa i løpet av de siste 30 døgn før avsendelse.
  • De skal komme fra en virksomhet eller et område som ikke er omfattet av restriksjoner som ledd i bekjempelse av Newcastle disease.
  • De skal ha stått i karantene på den virksomheten de ble brakt til etter importen, dersom de opprinnelig er importert fra et land utenfor EU/EØS.
  • Fugler av papegøyefamilien (Psitticidae) skal i tillegg ikke komme fra eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det er påvist psittakose (Clamydia psittaci). Det skal ha gått minst 2 måneder siden veterinærbehandlingen av det siste registrerte tilfellet ble sluttført. De skal også være merket i henhold til gjeldende bestemmelser.
  • Fuglene, unntatt fugler av papegøyefamilien, skal følges av en skriftlig erklæring fra lederen ved virksomheten om at de ved avsendelse ikke viser noe tegn på sjukdom og at hans eller hennes virksomhet ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner.
  • Fugler av papegøyefamilien skal følges av et handelsdokument utstedt av en offentlig eller godkjent veterinær i avsenderlandet.

Særskilte beskyttelsestiltak

Ved sykdomsutbrudd kan Mattilsynet ha fastsatt forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak som forbyr eller fastsetter tilleggskrav til dyrehelse for innførsel av fugler fra visse tredjestater.

Veterinær grensekontroll

Fugler fra Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Sveits og Vatikanstaten skal føres inn i EØS-området over en godkjent grensekontrollstasjon. Der skal de gjennomgå veterinær grensekontroll. Fugler som innføres til Norge via et annet land i EU/EØS må gjennomgå den veterinære grensekontrollen på godkjent grensekontrollstasjon i det landet. Det kreves da ikke ny veterinær grensekontroll i Norge.

I Norge er det to aktuelle grensekontrollstasjoner for fugler:

Det må betales gebyr for veterinær grensekontroll.

Mottakskontroll og videre distribusjon

Du skal som første mottaker føre fortegnelse over sendingene med fugler, kontrollere disse og melde fra til Mattilsynet ved mangler.

Dyr som skal distribueres videre etter innførsel, kan ikke forlate kontrollstedet hos første mottaker før det er gått 2 dager og det endelige bestemmelsesstedet før det er gått ytterligere 2 dager.

Fremmede eller trua dyrearter

Som hovedregel må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne innføre fugler, men det er noen unntak. Les mer om innførsel av fremmede organismer, inkl. fugler, hos Miljødirektoratet.

En rekke fugler er også omfattet av CITES-regelverket, som stiller krav om eksport- og importtillatelser. Miljødirektoratet: Handel med trua arter (CITES)

Fant du det du lette etter?