Vilkår for kommersiell innførsel av gnagere

Publisert 01.09.2018     Sist endret 10.09.2018

All innførsel av gnagere regnes som kommersiell med mindre vilkårene for ikke-kommersiell innførsel er oppfylt.

Et typisk eksempel på kommersiell innførsel er dyrebutikker som innfører gnagere for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å innføre en eller flere gnagere på bestilling fra en privatperson.

Les mer om vilkårene som må være oppfylt for at innførselen skal kunne regnes som ikke-kommersiell.

Kommersiell innførsel fra EU-/EØS-land

Registrering og melding

Importøren og den første mottakeren av gnagerne i Norge, skal være registrert hos Mattilsynet før innførselen finner sted. Registreringen skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Finn Godkjenninger, registreringer, tillatelser og velg Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr og varegruppen 01061999 Levende pattedyr, andre.

Du skal som importør gi melding om hver sending av gnagere til det lokale Mattilsynet på stedet hos første mottaker der dyrene kan kontrolleres når de kommer til Norge. Meldingen skal være kommet frem senest 24 timer før dyrene kommer til første mottaker. Meldingen skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Finn arkfanen skjema og velg skjemaet Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatisk dyr og varegruppen 01061999 Levende pattedyr, andre.

Dersom du har problemer med å finne riktig skjema eller med utfylling og innsendelse av skjema inne i Mattilsynets skjematjenester, kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Lovlige arter og krav til dyrehelse

Innførsel av eksotiske gnagere er forbudt. Disse artene regnes ikke som eksotiske og kan normalt innføres uten tillatelse eller spesielle krav til dyrehelse dersom dyrene er domestiserte:

 

Særskilte beskyttelsestiltak

Ved sykdomsutbrudd kan Mattilsynet ha fastsatt forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak som forbyr eller fastsetter tilleggskrav til dyrehelse for innførsel av gnagere fra visse tredjestater.

Mottakskontroll og videre distribusjon

Du skal som første mottaker føre fortegnelse over sendingene med gnagere, kontrollere disse og melde fra til Mattilsynet ved mangler.

Dyr som skal distribueres videre etter innførsel, kan ikke forlate kontrollstedet hos første mottaker før det er gått 2 dager og det endelige bestemmelsesstedet før det er gått ytterligere 2 dager.

Fremmede eller trua dyrearter

Som hovedregel må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne innføre fremmede organismer, inkludert gnagere. Det gjelder likevel ikke gnagerne som er nevnt på listen over. Les mer om innførsel av fremmede organismer, inkl. fugler, hos Miljødirektoratet.

En rekke dyrearter er også omfattet av CITES-regelverket, som stiller krav om eksport- og importtillatelser. Krav om CITES-tillatelse gjelder likevel ikke gnagerne som er nevnt på listen over Miljødirektoratet: Handel med trua arter (CITES).

Kommersiell import fra andre land

Kommersiell import av gnagere fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt. Det er ingen unntak.

Fant du det du lette etter?