Kommersiell import av hund, katt og ilder fra EØS-stater

Publisert 23.01.2013     Sist endret 04.07.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Gatehunder/-katter

Dyr som dekkes av følgende definisjon, kan ikke tas inn kommersielt til Norge:

Benevnelsen «gatehunder» omfatter

 • utenlandske, eierløse hunder, herunder shelterhunder/hunder fra omplasseringsenheter
 • tidligere eierløse hunder fra ulike typer «fosterhjem» ment for videre adopsjon/formidling, løshunder
 • omstreifende og forvillede hunder.

Katter av tilsvarende opprinnelse vil også dekkes under dette begrepet.

Krav til dyrehelse

 • Dyret skal komme fra en virksomhet som er registrert i tråd med EUs regelverk og underlagt regelmessig kontroll av myndighetene i avsenderlandet.
  • Virksomheten må overholde avsenderlandets bestemmelser om varsling og bekjempelse av visse sykdommer og kun eksportere dyr som ikke viser tegn på sykdom.
  • Virksomheten må også overholde avsenderlandets bestemmelser om dyrevern. Registreringen kan med fordel dokumenteres og må være mulig å kontrollere i forbindelse med innførselen.
  • Gatehunder kan ikke importeres kommersielt da disse ikke kan klassifiseres som handelsdyr med kjent bakgrunn og opprinnelse (se faktaboks).
 • Dyret må komme fra en virksomhet og et område som ikke er omfattet av dyrehelserestriksjoner.
 • Dyret skal være identitetsmerket. Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011.
  • Tatovering godtas bare dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011.
 • Dyret skal være ID-merket før det får rabiesvaksinering og eventuell behandling mot revens dvergbendelorm.
 • Dyret skal følges av et kjæledyrpass. Her skal det føres inn at dyret har gjennomgått en klinisk undersøkelse av autorisert veterinær i løpet av de siste 48 timer før avsendelse. Denne undersøkelsen skal bekrefte at dyret ikke viste noen tegn på sykdom, og at det er i stand til å bli transportert som planlagt.
 • Dyret skal være vaksinert mot rabies med en godkjent vaksine etter vaksineprodusentens anbefaling, tidligst når det er 12 uker gammelt.
  • Ved første gangs vaksinering regnes vaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at den er utført.
  • Ved revaksinering regnes vaksinasjonen som gyldig fra vaksinasjonsdatoen hvis gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke har utløpt. Vaksinasjonene skal være dokumentert i passet.
  • NB! Ved kommersiell forflytning gjelder kravet om gyldig rabiesvaksinasjon også for dyr som kun har oppholdt seg i Sverige og Norge.
 • Alle hunder (ikke katt og ilder) skal være behandlet mot revens dvergbendelorm 24 – 120 timer før ankomst til Norge. Dette gjelder ikke for hunder som kommer direkte fra Finland, Malta, Irland eller Nord-Irland. Behandlingene skal være dokumentert av behandlende veterinær i passet.
 • Dyret skal følges av et offisielt EU-helsesertifikat utstedt av en offentlig veterinær i avsenderlandet som bekrefter at dyret oppfyller de forannevnte kravene.
 • Det er også informert på engelsk om slik handel med kjæledyr på EU sine nettsider.

Tilsyn og kontroll

 • Importør og første mottaker av forsendelsen, skal være registrert hos Mattilsynet før innførsel finner sted.

 • Importøren skal gi melding om forsendelsen til det lokale Mattilsynet på bestemmelsesstedet. Meldingen skal være kommet frem senest 24 timer før ankomst til bestemmelsesstedet.

 • Registrering og melding skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester.

 • Mottakeren skal føre fortegnelse over forsendelsene, kontrollere forsendelsene og melde fra til Mattilsynet ved mangler.

 • Dyrene kan tidligst forlate bestemmelsesstedet som angitt i medfølgende helsesertifikat, 2 dager etter ankomst. Dyr som skal distribueres videre etter innførsel, kan ikke forlate endelig bestemmelsessted før det er gått ytterligere 2 dager etter ankomst.

Relevant regelverk

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer