Forskrifter

Publisert 04.01.2013     Sist endret 19.06.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest 01.11.2018 145
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) 14.09.2016 1064
Forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr 23.07.2010 1137
Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien 28.04.2010 631
Forskrift om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue (Forskrift om bluetongue) 30.04.2008 416
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg 20.02.2004 453
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr) 20.02.2004 464
Forskrift om gebyrer til Mattilsynet 13.02.2004 406
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) 27.06.2002 732
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien 31.12.1998 1488
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater 31.12.1998 1484
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander 02.07.1991 507
Forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte (Forskrift om fremmedartede dyr m.v.) 20.11.1976 3

Regelverk og veiledning