Instrukser

Publisert 04.01.2013     Sist endret 31.05.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Instruks til Mattilsynet, avdelingskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr (Instruks om isolasjon og undersøkelse av dyr) 14.02.2006 199