Instrukser

Publisert 25.02.2021     Sist endret 18.07.2023
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Instruks til Mattilsynet, avdelingskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr (Instruks om isolasjon og undersøkelse av dyr) 14.02.2006 199