Import av bier

Publisert 08.11.2010     Sist endret 26.05.2016

Vilkårene for innførsel av levende bier og humler blir regulert i forskrift om handel med dyr.

Innførselen av biavlsprodukter blir regulert i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

Husk forbud mot vandrebirøkt over riksgrensen

Fra det svenske Jordbruksverket fikk Mattilsynet melding om at det foregikk vandrebirøkt inn i Sverige fra Norge sommeren 2003. Mattilsynet vil minne om at vandrebirøkt over riksgrensen ikke er tillatt.

Forbudet er nedfelt i forskrift om handel med dyr.

Fant du det du lette etter?