Import av pelsdyr (rev og mink)

Publisert 02.06.2005     Sist endret 16.08.2016

Følgende forskrifter gjelder ved import av pelsdyr fra EØS-stater:

Viktige krav ved import fra EØS-stater

Under gis en oversikt over de viktigste kravene som gjelder ved import av pelsdyr fra EØS-stater. Oversikten er ikke uttømmende. Det er derfor nødvendige å lese de aktuelle forskriftene nøye.

  • Importør og første mottaker skal være registrert hos Mattilsynet senest 30 dager før import. Registreringen kan gjøres på www.mattilsynet.no/MATS eller på skjema som sendes til Mattilsynets avdelingskontor.
  • Importøren skal gi melding til Mattilsynets avdelingskontor på første mottakssted minst 24 timer før ankomst. Meldingen kan gis på  www.mattilsynet.no/MATS eller på skjema som sendes til Mattilsynets avdelingskontor.
  • Dyrene skal ikke komme fra eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det har vært mistanke om eller forekommet rabies i løpet av de siste 6 måneder. Dette gjelder likevel ikke dersom dyrene er underkastet et systematisk vaksinasjonsprogram.
  • Dyrene skal følges av en skriftlig erklæring fra lederen ved virksomheten dyrene kommer fra om at de ved avsendelse ikke viser noe tegn på sjukdom og at virksomheten ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner. Det er ikke krav om helsesertifikat.
  • Ved import fra andre EØS-stater enn Sverige, Irland og Det forente kongerike skal dyrene transporteres direkte til et karantenested som på forhånd er godkjent av Mattilsynets avdelingskontor. Karantenetiden er 6 måneder.
  • For behandling av søknad om godkjenning av karantenested skal det betales gebyr.

Forbud mot import fra land utenfor EØS

Det er forbudt å importere pelsdyr fra land utenfor EØS, jf  Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler (Forskrift om handel med levende dyr), § 16.

Godkjenning av karantenesteder

Pelsdyr som importeres fra andre EØS-stater enn Sverige, Irland og Det forente kongerike skal stå i karantene i 6 måneder etter ankomst. Karantenestedet må være godkjent før dyrene importeres. Mattilsynets avdelingskontor er godkjenningsinstans og kan fastsette nærmere vilkår for hvordan karanteneringen skal foregå.

Foreløpig er det ikke gitt nærmere retningslinjer til Mattilsynets avdelingskontor om hvilke dyrehelsemessige kriterier det bør legge til grunn for godkjenning av karantenesteder for pelsdyr og hvilke vilkår det bør stille til gjennomføring av karantenen. Forholdene på stedet må imidlertid være slik at Forskrift om hold av pelsdyr (Pelsdyrforskriften) kan etterleves.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.