Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 10.10.2014     Sist endret 03.09.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland 23.01.2006 66