Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 25.01.2021     Sist endret 26.01.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland 23.01.2006 66