Dette er det viktig at du vet før du får kjæledyr

Publisert 08.12.2011     Sist endret 16.08.2016
Hund og katt i gresset
Foto: iStockphoto

Å anskaffe seg et dyr er et stort ansvar og det er tid- og ressurskrevende å sørge for at dyrene får et fullverdig liv. Det gjelder alle typer dyr, også små kjæledyr som hamster, marsvin, kanin, ilder, fugler eller akvariefisk. Du må også tenke deg godt om hvis du vurderer å gi dyr i gave. Alle som skal ha dyr, må være i stand til å ta seg av dyret på forsvarlig måte.

Spørsmål før du kjøper dyr:

 • Hva kan jeg gjøre for at dyret får et godt liv, sett med dyrets øyne?
 • Valget om å skaffe dyr må være godt gjennomtenkt. Er hele familien enig og innstilt på det?
 • En voksen person må være hovedansvarlig for dyret. I følge dyrevernloven kan barn under 16 år ikke ha et selvstendig ansvart for dyr.
 • Barn kan miste interessen og dyr lever i mange år.
 • Ikke alle dyr egner seg for barnefamilier. Dyr er ikke leker!
 • Det er ikke gratis å ha et kjæledyr. I tillegg til utgifter til fôr og andre praktisk-/nødvendige ting, kan dyret få behov for oppfølging fra veterinær. Er du innstilt på å betale for det?
 • Hva skal du gjøre med dyret i ferier? Har du noen voksne og ansvarlige til å passe på, eller er du villig til å betale for at dyret skal passes på et dyrepensjonat?

 

Å anskaffe seg et dyr er et stort ansvar og det er tid- og ressurskrevende å sørge for at dyrene får et fullverdig liv. Det gjelder alle typer dyr, også små kjæledyr som hamster, marsvin, kanin, ilder, fugler eller akvariefisk. Du må også tenke deg godt om hvis du vurderer å gi dyr i gave. Alle som skal ha dyr, må være i stand til å ta seg av dyret på forsvarlig måte. 

Et dyr er ikke en "bruk-og-kast"-gjenstand, men et levende, følende individ som må behandles med omsorg og respekt for sin egenart. Selv om de fleste som skaffer seg kjæle- eller hobbydyr i utgangspunktet er interessert i å gi dyret et godt liv, ender mange av dem opp i små bur med lite stimulans og begrensede muligheter for å utføre naturlig atferd. Mange kjæledyr blir også etterlatt for seg selv når eierne går lei av dem eller drar på ferie. Dette er et betydelig og alvorlig dyrevelferdsproblem.

- Kjæledyr kan leve i mange år og det er derfor viktig at alle som velger å anskaffe seg et hobby- eller kjæledyr tenker nøye gjennom hva det vil innebære av ansvar og oppfølging FØR de anskaffer dyret. Kunnskap og ansvarsbevissthet hos dyreeieren er avgjørende for at dyr som holdes som kjæledyr eller hobbydyr skal få et godt og fullverdig liv, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet.

Kunnskap om dyrenes behov

Før du velger å anskaffe et kjæledyr, må du derfor sette deg grundig inn i behovene til arten du ønsker. Kjøp en bok om arten/dyret, spør etter informasjon i en dyrebutikk og søk etter informasjon på nettet.

Alle kjæledyr har behov for aktivisering og et levemiljø som er tilpasset arten. Dyreartens levemåte i naturen gir en pekepinn om hvilke behov kjæledyret ditt har, for eksempel å være sammen med andre dyr av samme art, ha mulighet for å gjemme seg på et trygt sted eller å utforske nye miljøer. Hvis dyret ikke får oppfylt sine naturlige behov vil det føre til dårlig velferd. Dyr som kjeder seg, er ensomme, utrygge eller frustrert på annen måte kan også utvikle atferdsforstyrrelser.

Viktige ting å tenke på FØR du anskaffer deg et dyr:

 • Valget om å skaffe dyr må være godt gjennomtenkt. Er hele familien enige og innstilt på det?
 • En voksen person må være hovedansvarlig for dyret. I følge dyrevelferdsloven kan barn under 16 år ikke ha et selvstendig ansvar for dyr.
 • Barn kan miste interessen og dyr lever i mange år.
 • Ikke alle dyr egner seg for barnefamilier. Dyr er ikke leker!
 • Det er ikke gratis å ha et kjæledyr. I tillegg til utgifter til fôr og andre praktisk-/nødvendige ting, kan dyret få behov for oppfølging fra veterinær. Er du innstilt på å betale for det?
 • Hva skal du gjøre med dyret i ferier? Har du noen voksne og ansvarlige til å passe på, eller er du villig til å betale for at dyret skal passes på et dyrepensjonat?
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor tlf. 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor tlf. 22 40 00 00