Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker

Publisert 25.01.2022     Sist endret 11.08.2022

Fra 1. januar 2021 ble det tillatt å selge enkelte legemidler uten markedsføringstillatelse til bruk i behandling av akvariefisk. Ordningen gjelder bare produkter som inneholder virkestoffer som er oppført på Legemiddelverkets «positivliste» som finnes på Legemiddelverkets hjemmeside. Disse legemidlene er kun tillatt å selge via dyreforretninger.

Mattilsynet vil gjøre tilsyn med at salg av slike legemidler skjer i tråd med Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

Dette ser vi etter

Under tilsynet vil vi se på:

  • At det kun omsettes legemidler som står på positivlista
  • At virksomheten har en internkontroll
  • At virksomheten har en særskilt ansvarlig person for legemidlene

Tilsynsmal akvariefisk som Mattilsynet vil bruke.

Dette bør du være forberedt på

Tilsyn vil normalt bli gjennomført uanmeldt. Virksomheten må ha tilgjengelig dokumentasjon på rutinene for salg av legemidler til akvariefisk.

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetHele 2022Et utvalg dyrebutikkerEtterlevelse av reglene for salg av
legemidler til akvariefisk utenom apotek
  • Ingen

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle dyrebutikker i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?