Regelverksprosess

Framvisning av lovlige reptiler uten særskilt tillatelse

Publisert 11.02.2020     Sist endret 06.01.2021

Mattilsynet mener at reptiler som kan holdes som kjæledyr, også bør kunne vises frem i dyreparker og ved midlertidige arrangementer uten at Mattilsynet må gi særskilt tillatelse.

Vi foreslår å gjennomføre dette ved å inkludere reptilene i lista over dyrearter som kan vises frem etter forskrift 5. september 2016 nr. 1035 om dyrevelferd ved fremvisning av dyr. Reptilene likestilles dermed med pattedyr, fugler og akvatiske dyr som er lovlige å holde som produksjonsdyr eller kjæledyr.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet sender forslaget til Landbruks- og matdepartementet

 

 10.02.2020
 
Landbruks- og matdepartementet lar Mattilsynet legge forslaget ut til høring

 

 22.05.2020
 
Høring

 

Høringsfrist: 04.09.2020
 
Endelig forslag til Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet lager et endelig forslag etter høringen og ber Landbruks- og matdepartementet fastsette forskriftsendringen

 23.09.2020
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forskriftsendringen

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørnar Stavenes, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, telefon: 22 77 80 19