Hest

Publisert 10.10.2014     Sist endret 20.03.2019

Pågående utbrudd på hester

Mattilsynet fører tilsyn med at hest holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert merking og registrering. Dette skal forebygge dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Dyreeierne har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

 

 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

TRACES opplysninger hestPDF
Søknad om dispensasjonAltinn

Tilsynsresultater

Import og eksport