Hest

Publisert 10.10.2014     Sist endret 03.09.2020

Mattilsynet fører tilsyn med at hest holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert merking og registrering. Dette skal forebygge dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.

Dyreeierne har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

TRACES-opplysninger for hestPDF
Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn

Tilsynsresultater

Import og eksport

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev