Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 25.01.2021     Sist endret 12.10.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania (Forskrift om smittsom hesteanemi) 26.07.2010 1139