Veiledere

Publisert 25.01.2021     Sist endret 12.10.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser 10.03.2021 PDF
Veileder: Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien 02.06.2017 PDF
Retningslinjer til forskrift om velferd for hest 14.02.2013 PDF