Hund


Publisert 10.10.2014 | Sist endret 21.10.2016

Å holde hund medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en "bruk og kast"-vare, men et levende, følende individ som må behandles med omsorg og respekt for sin egenart. Tenk nøye gjennom om et kjæledyr passer inn i ditt daglige liv. Hvis du velger å bli dyreeier har du ansvar for å skaffe deg kunnskap om dyrets behov og forebygge sykdom, skade og smerte hos hunden.

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Dette reguleres av dyrevelferdsloven, som trådte i kraft 1.1.2010. Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dette er en viktig del av Mattilsynets oppdrag. Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en tilfredsstillende måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn.

Hundevett

Mer om hund

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor. Du finner det ved å bruke søkeboksen til venstre.

Informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Veiledning om hold av hund PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om tillatelse til å føre hund til SvalbardODT
Breeder decleration of origin and animal health status for dogs and catsPDF

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev