Faktaartikkel

Daghjem for hund

Publisert 11.04.2019     Sist endret 24.04.2019
Fire hunder på gulvet
Foto: Colourbox

Planlegger du å starte hundebarnehage eller daghjem for hund? Dette trenger du å vite!

Finnes det regler for å starte opp?

Ja, reglene finnes i Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr I tillegg skal reglene i dyrevelferdsloven følges av alle som holder eller driver med dyr.

Mattilsynet har også laget til en veileder til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr. I denne veilederen kan man finne svar på mange spørsmål knyttet til midlertidig hold av dyr.

Er det nødvendig med godkjenning for å starte opp?

Nei, det er ikke krav om godkjenning. Men det skal meldes til Mattilsynet på fastsatt skjema Mattilsynets skjematjenester at man driver denne typen virksomhet. Velg Nytt dyrehold, deretter «midlertidig dyrehold».

Er det krav til kompetanse hos den som skal drive hundebarnehagen eller daghjemmet?

Det kreves ingen spesiell utdannelse, men det er et krav at den ansvarlige for virksomheten har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere og stelle dyrene på en god nok måte. Kompetanse betyr å kunne se, forstå og handle for å ivareta dyras behov. Kompetanse omfatter også holdninger, økonomisk og praktisk evne, samt vilje til å imøtekomme regelverket. (For nærmere utdyping av kompetansebegrepet henviser vi til veilederen).

Er det forskjellige krav for en liten hundebarnehage kontra en stor?

Nei. Kravene i forskriften er de samme.

Er det krav til luftegård?

Det er ikke krav om luftegård. Men det er et krav at dyrene skal ha mulighet til fri bevegelse, regelmessig aktivitet og mosjon. Dyret må også ha mulighet til å gjøre i fra seg. Det er den ansvarlige for virksomheten som må dokumentere med skriftlige rutiner hvordan dette kravet skal imøtekommes.

Fant du det du lette etter?