Spørsmål og svar

Dette bør du vite som hundeeier

Publisert 09.09.2019     Sist endret 26.09.2019

Hva er grunnen til at hundene blir syke?

Mattilsynet vet fortsatt ikke hva som gjør hundene syke, men resultatene fra den omfattende kartleggingen tyder på at det ikke er snakk om noe som smitter mellom hunder.

Vi jobber fortsatt tett med Veterinærinstituttet, Smådyrklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen og privatpraktiserende veterinærer for å finne ut mer om dette. Vi jobber systematisk og sjekker alle mulige årsaker og eventuelle sammenhenger som vi kan følge videre

Hva har dere funnet ut så langt?

Så langt har bakterien Providencia alcalifaciens blitt påvist hos omlag 50 av hundene som har blitt syke med blodig diaré. Disse prøvene undersøkes videre for å se om det er et slektskap mellom bakteriestammene, altså om Providencia-bakteriene har nærmest identisk sammensatt DNA.

Så langt har undersøkelsene om slektskap mellom bakterier vist at noen av tilfellene med syke hunder har samme bakterieslekt. Dette betyr at disse hundene kan knyttes til et utbrudd med felles smittekilde. Undersøkelsene viser også at noen av hundene har fått påvist bakterier som ikke er i slekt med hverandre. Det tyder på at disse ikke har en felles smittekilde og at det dermed ikke er felles smittekilde mellom alle sykdomstilfellene.

Det er i tillegg utelukket en rekke virus, bakterier og sykdommer. Se siste nytt.

Hva skal jeg som hundeeier gjøre?

Ikke la en hund som viser symptomer på sykdom hilse eller snuse på andre hunder, men sørg for at hunden får luftingen og mosjonen den trenger.

Du har ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til steder der flere hunder er samlet, for eksempel hundeansamlinger, utstillinger, hundebarnehager, o.l. Følg Mattilsynets råd. Følg Mattilsynets råd.

Hva skal jeg se etter på min hund?

Følg med på helsetilstanden til hunden, og at den spiser og drikker normalt. God almenntilstand er et godt tegn. Hvis hunden din kaster opp blod eller får blodig diaré bør du kontakte veterinær.

Er det trygt å gi hundegodteri?

Det er foreløpig ingenting som tyder på at dette er smitte som har kommet via fôr eller hundesnacks. Dersom hunden din ikke har blitt syk av det du har gitt den frem til nå vil den sannsynligvis ikke bli syk dersom du holder deg til samme type fôr og snacks som den har fått før.

Kan jeg gå tur med hunden som vanlig?

Gå tur som vanlig og sørg for at hunden får mosjonen og luftingen den trenger. Undersøkelser tyder på at dette ikke er noe som smitter mellom hunder.

Dersom hunden viser symptomer på sykdom bør du unngå å la den hilse eller snuse på andre hunder på tur.

Kan jeg delta på jakt med hunden min?

Du kan dra på jakt med hund så lenge den ikke viser symptomer på sykdom. Hvis den gjør det må du ikke la den hilse eller snuse på andre hunder. Følg Mattilsynets råd.

Smitter dette til mennesker?

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har ingen indikasjoner på at dette smitter til mennesker.

Hvor alvorlig er situasjonen?

Situasjonen er alvorlig og dramatisk for de hundene som blir syke. Mattilsynet har opphevet det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men resultatene fra den omfattende kartleggingen, tyder på at det ikke er snakk om noe som smitter mellom hunder.

Er det trygt å gå til veterinær med hunden min?

Hundeeiere som skal til veterinær bør unngå nærkontakt mellom hunder som viser symptomer på sykdom. Har du mistanke om alvorlig sykdom bør du ringe klinikken før du tar med hunden slik at smittereduserende tiltak kan iverksettes fra klinikken sin side.

Er det trygt å sende hunden min i kennel eller pensjonat nå?

Vi anbefaler at hundepensjonater o.l. følger Mattilsynets råd om å unngå nærkontakt mellom friske hunder og hunder som viser symptom på sykdom. Det er også viktig at de som driver kennel eller pensjonat følger med på om hundene viser symptomer på sykdom. Ta kontakt med pensjonatet dersom du lurer på hva slags krav de stiller.

Resultatene fra den omfattende kartleggingen tyder på at det ikke er snakk om noe som smitter mellom hunder. Det er uansett opp til deg som hundeeier å avgjøre hva hunden din skal være med på.

Er det lov å ta med hunder fra Norge til andre land mens situasjonen er slik den er?

Det er ikke forbud mot å reise med hunden din nå. Men hvis hunden din er syk bør den holdes i ro, og ikke tas med på reiser.

Mattilsynet vet imidlertid at norske hunder ikke er ønsket på arrangementer i regi av Svensk, Dansk og Finsk Kennelklubb på nåværende tidspunkt. Husk å sjekke arrangør/klubb før du drar noe sted.

Vi vet også at Island har nektet innreise av norske hunder inntil videre.

Husk også at du må oppfylle kravene for å reise med hunden din uansett situasjon: Veileder - Slik reiser du med kjæledyret ditt

Fant du det du lette etter?