Regelverksprosess

Utredning av behov for krav om merking og registrering av hunder

Publisert 18.02.2022     Sist endret 18.02.2022

Mattilsynet har utreda om det bør innføres krav om at alle hunder i Norge skal merkes med microchip og registreres. Utredninga er gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Mattilsynet anbefaler i utredninga at det blir innført et slik krav.

De fleste hunder i Norge er i dag merka og registrerte på frivillig grunnlag. Dette gjør at både hunder og hundeeiere kan identifiseres, hunder kan dokumenteres å være lovlig innført til Norge, og hundeorganisasjonene kan bidra til sunn avl.

Mattilsynet er imponert over den frivillige innsatsen, men mener at vi bør ta sikte på å få alle hunder merka og registrert. For å oppnå dette bør det innføres krav med hjemmel i matloven og dyrevelferdsloven. Et krav om merking og registrering av alle hunder kan også hjemles i hundeloven dersom politiet har behov for sikrere dokumentasjon av identiteten til hunder og hundeeiere i saker om hittehunder og farlige hunder.

Staten kan opprette et nytt offentlig hunderegister for formålet eller bestemme at hundeeiere kan oppfylle kravet i private registre. Mattilsynet mener at det er mest aktuelt å innføre ei ordning med godkjente private registre.

Mattilsynet ønsker også særskilte krav om merking og registrering av hunder i forbindelse med avl. Vi vil komme nærmere tilbake til dette i forslaget til forskrift om avl av hund.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

LMD gir Mattilsynet i oppdrag å utrede ID-merking av hund

 

04.07.2019 
 
Mattilsynet utreder saken

Blant annet møter med Norsk Kennel Klub, Norske Hunders Landsforbund, Norges Hundekjørerforbund og DyreID.

2019-2022 
 
Utredning sendt til LMD

Mattilsynet avventer oppdrag fra LMD om videre arbeid med saken.

 

 11.02.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Sigrid Engeland, seniorrådgiver og veterinær, seksjon dyrevelferd, tlf.: 22 77 80 06

Bjørnar Stavenes seniorrådgiver og jurist, seksjon dyrevelferd, tlf.: 22 77 80 19