Salmonella hos katter

Publisert 28.02.2020     Sist endret 31.03.2020

Generelle råd til katteeiere

  • Vær nøye med håndhygiene
  • Tøm og rengjør matskål ofte. Matskål ol bør ikke vaskes der du vasker kjøkkenutstyr som brukes til mennesker.
  • Tøm og rengjør kattekasse ofte. Kast avføring og sand fra kattekassen i restavfallet.
  • Dersom katten din er syk, og du tror at den kan ha Salmonella, ta kontakt med veterinær. Du må varsle veterinæren før du tar med katten til klinikken.

Flere dyreklinikker i Norge melder våren 2020 om et økende antall katter med symptomer på Salmonella. Det mistenkes at smitten kommer fra småfugl.

Salmonellainfeksjon er en alvorlig sykdom som kan smitte til andre dyr og mennesker, og både mistanke og funn av sykdommen skal varsles til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer på salmonellainfeksjon

Symptomene på salmonellainfeksjon hos katt kan variere. Noen katter viser ingen symptomer, andre kan ha milde symptomer med litt temperaturstigning og nedsatt matlyst. I alvorlige tilfeller kan katten ha høy feber, opphørt matlyst, brekninger, diaré og buksmerter. Diareen kan være fra mild og vandig til alvorlig og blodig.

I spørsmål og svar finner du informasjon om hvilke regler som gjelder dersom det er mistanke om, eller påvist Salmonella på katten din.

Smitte fra ville fugler

Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugl, er smittet med Salmonella om vinteren. Katter kan smittes ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl eller ved å fange fugl. Siden både du og katten din kan bli smittet med Salmonella av ville fugler kan det være lurt å ta følgende forhåndsregler rundt fuglebrettet:

  • Husk god håndhygiene når du rengjør og fyller på fuglebrett, fuglematere mm.
  • Fjern avfall under fuglebrettet regelmessig. Granbar på bakken under fuglebrettet kan også hindre smitte.
  • Velg fortrinnsvis fuglebrett/fuglematere som hindrer at fuglene kan forurense maten med avføring
  • Eventuelle døde fugler skal kastes i restavfallet