Hvordan kan vi unngå hjemløse katter?

Publisert 07.07.2011     Sist endret 18.08.2018

Mattilsynet får jevnlig henvendelser fra publikum som ønsker at vi skal gripe inn overfor hjemløse katter. Mattilsynets rolle i håndtering av hjemløse katter er å ta hånd om dyr som er syke, skadet eller lider på annen måte.

Dette bør du gjøre for å unngå flere hjemløse katter:

 • Du bør få merket katten din med elektronisk ID-merking med microchip. Da går det raskt å finne navnet og telefonnummeret ditt hvis katten din kommer bort.
 • Du bør kastrere eller sterilisere katten for å unngå uønskede kattunger, og det demper også kattens utferdstrang.
 • Du kan gjøre mye for å hindre at det blir født uønskede kattunger. Hvis katten din føder unger på et bortgjemt sted, kan kattungene lett bli sky for mennesker, og det blir vanskelig for deg å ta ansvar for dem og sørge for at de har det bra.
 • Du må planlegge før du får deg katt. Katter er ikke et leketøy som man har i en kort periode.
 • Katter kan leve i over 20 år. Når du tar til deg en katt, må du være forberedt på hvor lenge du faktisk har ansvaret for denne katten. Hvis du ikke kan ha katten lenger, må du selv sørge for å få den omplassert eller avlivet. Du må ikke glemme at katten din er avhengig av deg så lenge den lever.
 • Hvis katten din kommer på avveie og blir fôret av andre, vil den fort kunne slå seg til i nabolaget hos den nye omsorgspersonen.
 • Alle må være klar over at hvis de begynner å fôre en katt på avveier, gjør de den avhengig av seg, og da har de etter loven påtatt seg ansvaret for at katten har det bra.
 • Vær oppmerksom på at du ved å ville være snill mot kattene og gi dem mat, veldig fort kan legge til rette for at noen få katter blir til en stor kattekoloni som ingen tar ansvaret for. Katter formerer seg raskt. Fjern derfor matrester og annet søppel som kan være mat for smågnagere eller kattene selv. Slike yngleplasser kan skape store problemer i lokalmiljøet. Kattene har det ofte ikke bra, og de kan bli avmagrede, syke og redde.

Kontakt veterinær for å få kastrert og ID-merket katten din

Du må kontakte en privatpraktiserende veterinær for å få ID-merket og kastrert eller sterilisert katten din.

Katter formerer seg raskt og danner kolonier av hjemløse katter

Katter kommer av og til på avveie. Bortkomne katter som ingen tar hånd om, formerer seg, og vi får kolonier av hjemløse katter. Hjemløse katter er et stort problem over hele landet. Sult, kulde og sykdom gjør at kattene ofte lider. Dette er ikke akseptabel dyrevelferd. Kattene er ofte sky og redde for mennesker, og det kan være vanskelig å finne gode hjem til dem.

For mange hjemløse katter

Flere kommuner gjennomfører avlivningskampanjer for å redusere bestandene, noe som også kan ramme katter som ikke er hjemløse, men er uten ID-merke. Slike avlivningskampanjer vekker motvilje hos mange. Det beste tiltaket for å redusere antallet forvillede katter er at flest mulig katteeiere får katten sin kastrert/sterilisert og ID-merket.

Mattilsynet ønsker ikke at friske katter skal avlives. Mange frivillige organisasjoner tar på seg å omplassere hjemløse katter, og det er positivt. For at en katt skal kunne bli omplassert, må den være frisk nok og fortrolig med mennesker. Det er mange flere hjemløse katter enn det er mulig å finne nye hjem til. Hvis alle katteeiere sørger for å få katten sin kastrert eller sterilisert, blir det færre hjemløse katter.

Hvor kan du henvende deg hvis du oppdager en koloni med hjemløse katter?

Hvis du oppdager en kattekoloni eller katter som lider, tar du kontakt med Mattilsynet. Du kan melde via bekymringsknappen på forsiden på mattilsynet.no.

 • Hvis katter er et ordensproblem kan du kontakte Politiet.
 • Hvis katter er et helse- og miljøproblem kan du kontakte helsetjenesten i kommunen.

En kattunge på en menneskearm
 

Katter formerer seg raskt.JPGEn hunnkatt kan lett få to kull i året. Med 4 unger i kullet og halvparten hunnkatter, kan din katt gi 60 hjemløse katter på to år. Det er ditt ansvar. Grafikk: Wittusen & Jensen  

Hvis du eier en katt, er det ditt ansvar at den har det bra

Alle katter har en eier, eller er avkom av eide katter. Det er du som eier katten som har ansvaret for den, og ansvaret er fortsatt ditt selv om katten er kommet bort.

Som katteier har du etter dyrevelferdsloven ansvaret for å sørge for at katten din har det bra og får godt stell. Du har også ansvar for at katten din får nødvendig hjelp fra veterinær hvis den blir syk eller skadet. 

Vær klar over at hvis du begynner å mate en fremmed katt jevnlig, kan du etter loven bli oppfattet som eier av katten.

Når blir du oppfattet som eier av en hjemløs katt?

Hvis du gir en katt mat og omsorg, og den blir avhengig av deg, kan du juridisk sett bli oppfattet som eier av katten. Det betyr at hvis du begynner å mate én eller flere katter, og det utvikler seg til at katten oppholder seg i nærheten og forventer å bli fôret og oppfatter deg som omsorgsperson, har du etter dyrevelferdsloven tatt på deg ansvaret for disse kattene. Hvis du påtar deg et slikt ansvar, betyr det at du har ansvaret også for fôring, stell, helsehjelp og annen oppfølging av katten, og også eventuelle ungekull. Du har plikt til å kontakte veterinær hvis katten blir syk eller skadet.

Når du påtar deg ansvaret for en katt, har du plikt til å begrense antallet kattunger den får. Hvis det blir så mange katter at du ikke greier å ta godt nok vare på dem, har du selv ansvaret for å gjøre noe med det. Mattilsynet kan gi deg pålegg om å redusere antallet katter eller avvikle katteholdet, og om nødvendig gjennomføre pålegget. Dersom en katteier enten ikke er villig til å redusere eller avvikle katteholdet, bør Mattilsynet vurdere om dyrene har det bra eller om de lider.

Kommunens helsetjeneste må vurdere forhold som helse og miljø. Hvis dyrene ikke har det bra, kan Mattilsynet redusere eller avvikle dyreholdet ved å omplassere kattene til andre eiere, selge eller avlive dem.  Mattilsynet vil helst ikke avlive friske dyr, men i noen tilfeller er det dessverre nødvendig fordi det ikke er mulig å få omplassert kattene. Mattilsynet samarbeider med dyrevernorganisasjoner om omplassering av dyr.

Hvis en katt er helt utsultet, vil det ikke være nok bare å gi den mat, den trenger mest sannsynlig å bli undersøkt og få behandling av en veterinær.

Meld fra til Mattilsynet om katter som lider

Ifølge dyrevelferdsloven har alle plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, så langt det er mulig. Hvis du ikke kan gi katten god nok hjelp på stedet, kan du prøve å ta den med til veterinær, eller kontakte Mattilsynet eller Politiet.

Hjemløse katter som ikke får oppfølging og stell av eier kan slite med:

 • Sykdom og parasitter (innvollsorm, kattepest, lus, øyebetennelse)
 • Skader og sår
 • Feil- eller underernæring
 • Andre plager som følge av kulde eller fuktig vær
 • Dårlig levemiljø
 • Mangel på oppfølging, tilsyn og stell (problemer med pels, klør, tenner)

Dyrevelferdsloven § 4 definerer hvilke utgifter Mattilsynet skal refundere ved håndtering av hjemløse dyr:

Hvis katten er så syk eller skadet at den eventuelt må avlives: Mattilsynet dekker utgiftene dine. Veterinæren kan kreve at Mattilsynet betaler for nødvendig veterinærbehandling av hjemløse dyr for å avhjelpe akutt lidelse. Mattilsynet betaler ikke for spesielle undersøkelser, oppstalling eller etterbehandling. Mattilsynet dekker heller ikke avlivning av friske, hjemløse katter.

Meld fra til politiet om katter som er et ordensproblem

Dette kan være én eller flere katter som er til sjenanse i et nabolag.

Slike problemer kan for eksempel omfatte:

 • Ansamling av mange katter
 • Bråk, kattejammer, uro om nettene, slåssing
 • Nærgående katter som gjør at man må holde dører og vinduer stengt
 • Dyr til hinder i trafikken

Spørsmål om hjemløse dyr som ikke skal håndteres av dyrevelferdsmessige grunner, henvises til Politiet.

Meld fra til kommunen om katter som er et helse- og miljøproblem

Hvis flere katter samler seg på et lite område der det er tilgang på fôr, matrester eller søppel, blir de fort mange. Katter som er et helse- og miljøproblem, skal kommunen ta seg av.

Helse- og miljøproblemer kan være:

 • Lukt, markering
 • Nedgravd avføring i sandkasser og blomsterbed
 • Søppel som er dratt utover
 • Uro/forstyrrelse som ødelegger folks nattesøvn

Bedrifter, barnehager og andre som opplever at katter er til sjenanse, er selv ansvarlig for å beskytte sin virksomhet og må eventuelt fysisk stenge av for at kattene ikke skal komme inn på området.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer