På tide å kastrere katten?

Publisert 09.11.2012     Sist endret 03.05.2013
Foto: Kai Myhre

Mattilsynet oppfordrer katteeiere til å vurdere å kastrere kattene sine for å hindre en eksplosjonsartet økning av eierløse dyr. To katter kan være opphav til svært mange katter på få år.

Om godt kattehold

  • Elektronisk ID-merking med microchip er trygt for katten, og gjør at man raskt kan finne navn og telefonnummer til eieren.
  • Kastrering/sterilisering hindrer fødsler og demper utferdstrang hos katter.
  • Mye kan oppnås ved å hindre at det blir født uønskede kattunger. Noen katter føder unger på bortgjemte steder. Dette kan lett resultere i en andregenerasjons katter som blir sky for mennesker. Sky kattunger kan gjøre det vanskelig for eieren å ivareta sitt ansvar for dem.
  • Katter er ikke et leketøy som man skaffer seg for en kortere periode.
  • Katter kan leve i over 20 år. Når du tar til deg en katt må du være beredt til å ta ansvaret like lenge. Dersom du ikke kan ha katten lenger, må du selv sørge for å få den omplassert eller avlivet. Husk at din katt er avhengig av deg så lenge den lever.
  • Katter på avveier som blir fôret av andre, vil lett kunne slå seg til i nabolaget hos sin nye omsorgsperson.
  • Vær klar over at du ved å fôre en katt på avveier gjør denne avhengig av deg, og med det påtar du deg et ansvar for kattens velferd videre.
  • Søppelplasser med matavfall kan lett bli en samlingsplass for katter uten bånd til sine eiere.
  • Det er viktig at mennesker ikke legger til rette for at katter kan formere seg uhemmet uten at noen tar ansvar for dem, herunder at man fjerner matrester/søppel som kan gi næring til smågnagere eller kattene selv. Slike yngleplasser kan skape store problemer i lokalmiljøet.

En kattemor kan få to til fire kull i året, og et kull kan være på tre til åtte kattunger. Resultatet kan fort bli flere kattunger enn eierne kan klare å ta seg av. To katter kan være opphav til svært mange katter på få år.

- Hvis man ikke ønsker å drive med katteoppdrett, bør man vurdere å kastrere kattene så det ikke blir så mange av dem, sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen på Mattilsynets hovedkontor, Solfrid Åmdal.

Mange eierløse dyr

Offentlige etater og dyreklinikker mottar jevnlig henvendelser om eierløse eller forvillede katter der publikum ønsker bistand for å få tatt hånd om dyra.

- Det er veldig synd på disse kattene. Det kan gå greit for kattene om sommeren, men om vinteren blir det vanskelig. Det er denne situasjonen vi ønsker å unngå, sier Åmdal.

Mange av publikummerne som henvender seg til Mattilsynet, lurer også på hvilke retningslinjer som gjelder dersom man finner en hjemløs katt.

- Ansvaret for dyr ligger primært alltid hos eier. Finnes det en eier, skal han eller hun håndtere situasjonen, sier Åmdal.

Dersom du gir en katt omsorg og dermed skaper et avhengighetsforhold for katten, påtar du deg et ansvar som om du var eier. Tar du for eksempel til deg en katt når du er på hytta i ferien, må du dermed ta vare på den etter ferien, selv om katten i utgangspunktet ”fant deg”. Er en katt vant til å få mat hos deg hver dag, forventer den at du er der også morgenen etter. Blir katten syk, skal du sørge for i gi den nødvendig omsorg og behandling. Dersom den ikke kan behandles slik at den blir bra igjen, er avliving alternativet, og det er omsorgspersonens ansvar å sørge for at dette blir gjort på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Helse- og miljøproblem

Om flere katter samles på et lite område, for eksempel på steder med tilgang på fôr, matrester eller søppel, vil sjansen være stor for at de raskt blir mange. Om dette blir et helse- og miljøproblem ved at kattene forårsaker lukt, graver ned avføringen sin i sandkasser eller drar søppel utover, kommer saken inn under kommunehelsetjenestens myndighetsområde.

Næringsmiddelvirksomheter, barnehager osv. kan oppleve kattene som skadedyr.

Virksomhetene selv plikter å hindre at skadedyr kommer inn på områder der de av hygieniske grunner ikke er ønsket. Alternativt kan bedriftene fjerne kattene på eget initiativ, dersom det er sannsynliggjort at de er eierløse.

Må forebygge

Kastrering er det beste vi kan gjøre for å forebygge at katter blir forvillede. De som har omsorgen for katter må være seg sitt ansvar bevisst.

Fant du det du lette etter?