Avl og seminvirksomhet

Publisert 25.01.2021     Sist endret 10.03.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Handel med avlsprodukter medfører en risiko for å spre smittsomme dyresykdommer. For å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer har vi regelverk som regulerer produksjon, lagring og distribusjon av avlsprodukter.

Avlsvirksomheter som produserer, distribuerer og lagrer sæd skal være godkjent av Mattilsynet. Avl og seminvirksomheter har selv ansvar for å sette deg inn i aktuelt regelverk og etterleve dette. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at aktører etterlever relevant regelverk.

Ethvert avlslag eller enhver avlsorganisasjon som fører stambøker og gjennomfører avlsprogram med sikte på å handle med avlsdyr og avlsprodukter, må være godkjent av Mattilsynet. For å bli godkjent som et avlslag, må avlslaget blant annet oppfylle vilkår i forskrift om avl av storfe, svin, sau , geit og hest.

Mer om avl og seminvirksomhet

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Veileder til dyrehelseforskriften Hyperlink

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Nytt dyreholdAltinn
Endre informasjon om dyreholdAltinn
10.1.172 Albania, helsessertifikat, oksesæd, albansk-engelskPDF
10.1.174 Iran, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.177 Israel, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.178 Jordan, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.180 Kosovo, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.181 Kroatia, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.182 Madagaskar, helsesertifikat, oksesæd, norsk-fransk-engelskPDF
10.1.183 Makedonia, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.187 Mexico, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.188 New Zealand, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.190 Pakistan, helsesertifikat, oksesæd, norsk-engelskPDF
10.1.192 Saudi Arabia, helsesertifikat, oksesæd, norsk-engelskPDF
10.1.194 Serbia, helsesertifikat, oksesæd, serbisk-engelskPDF
10.1.200 Tyrkia, helsesertifikat, oksesæd, tyrkisk-engelskPDF
10.1.202 Uruguay, helsesertifikat, oksesæd, spansk-engelskPDF
10.1.203 USA, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.205 Zimbabwe, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.207 Sør-Afrika, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.211 Argentina, helsesertifikat, oksesæd, spansk-engelskPDF
10.1.215 Mongolia, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.216 Vietnam, helsesertifikat, oksesæd, engelsk PDF
10.1.217 Uruguay, helsesertifikat, in vivo embryo, spansk-engelsk PDF
10.1.228 Australia, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
Helsesertifikat for hundesædPDF
Helsesertifikat for eksport av frossen rånesæd til IslandMangler relatert skjema
10.1.305 Færøyene, helsesertifikat, storfesæd, engelskPDF
Helsesertifikat for innførsel av under 20 rugeegg fra land innenfor EØS til NorgePDF
10.1.230 Kirgisistan helsesertifikat oksesæd russisk - engelskPDF
10.1.261 Ukraina, helsesertifikat, oksesæd, ukrainsk-engelsk PDF
10.1.264 Kina, veterinærattest, oksesæd, kinesisk, engelsk, 2017-08PDF
10.1.273 Chile, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.308 Island, helsesertifikat, oksesæd, engelskPDF
10.1.315 Canada, helsesertifikat, storfesæd, engelskPDF
10.1.142 Den Eurasiske Økonomiske Union, rånesæd, engelsk russiskPDF
10.1.173 Canada, helsesertifikat, rånesæd, norsk-engelskPDF
10.1.175 Island, helsesertifikat, rånesæd norsk-engelskPDF
10.1.185 Malaysia, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
10.1.186 Malaysia, Sarawak, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
10.1.189 New Zealand, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
10.1.195 Serbia, helsesertifikat, rånesæd, serbisk-engelskPDF
10.1.197 Taiwan, helsesertifikat, rånesæd, norsk-engelskPDF
10.1.199 Thailand, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF
10.1.204, USA, veterinærattest, rånesæd, engelskPDF
10.1.229 Chile helseattest svinesæd spansk engelskPDF
10.1.243 Island, veterinærattest, storfeembryo, engelsk, 2016-11PDF
** ugyldig type media 
10.1.317 Storbritannia, helsesertifikat, storfesæd, engelskPDF
10.1.319 Storbritannia, helsesertifikat, rånesæd, engelskPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer